Elektronine parduotuvė Lelius.lt yra registruota duomenų valdytoju VALSTYBINĖJE DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOJE. Suteiktas duomenų valdytojo kodas ( P4740 ).

Detalesnius duomenis rasite čia:

https://www.ada.lt/popup2.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wpada_main&m=405&OID=7625

 

Bendrosios nuostatos 

Ši Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau – LELIUS.LT) ir jos Kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Naudotis LELIUS.LT paslaugomis gali:

visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

juridiniai asmenys;

visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas 

LELIUS.LT gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad:

apdorotume Jūsų prekių užsakymus;

išrašytume finansinius dokumentus;

išspręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus.

Pirkėjas Registracijos e-parduotuvėje metu užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus  ir teisingus savo asmens duomenis: vardą, pavardę; prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims 

LELIUS.LT  pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik tam, kad išspręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

LELIUS.LT  turi turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai vykdyti Jūsų reikalavimus. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

Asmens duomenų tvarkymas 

Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis. 

Taisyklių keitimas 

Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti "Privatumo politiką" apie tai pranešdami LELIUS.LT puslapyje.